Siirry sisältöön

Finmodules

FINMODULES – PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FÖR LIVMEDELSINDUSTRIN

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet.

Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.

FINMODULES PRODUKTER UPPFYLLER FÖLJANDE EU-STANDARDER

• Livsmedelslagen 23 / 2006
• Förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG
• Hygien för livsmedel av animaliskt ursprung 853/2004/EG

• Offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 854/2004/EG

• Produktcertifikat; Eurofins EUFI29-20001928C

Kometos verksamhet sker enligt ISO 9001:2015-certifierade kvalitetssystem.

Modulanläggningarna består av extruderade sandwich-element med polystyrenisolering, en konstruktion som är hygiengodkänd för livsmedelsindustrin och tål stor belastning

• ST-Sandwichelement
• Livsmedelsgodkänd
• Styv och robust konstruktion
• Tål och isolerar mot stora temperaturväxlingar (+50 ºC/-50 ºC)

ARGUMENT

• Lång (över 30 års) erfarenhet av modulkonstruktioner för livsmedelsindustrin
• Hygieniska lösningar
• Slittåliga material med lång livslängd
• Projektkunskap
• Pålitliga inhemska och utländska samarbetsparter
• Totalleveranser
• Planering
• Tillverkning
• Processanläggningar
• Husteknik (VVS-EL)
• Installationer och driftsättning
• Utbildningar, både husteknik- och processutbildning
• Dokumentation
• After-sales -tjänster

REFERENSER

• Slakterier (nötkratur / gris / lamm / ren)
• Mobilaslakterier
• Kötthanteringsanläggningar
• Fiskhanteringsanläggningar
• Hanteringsanläggningar för grönsaker och bär

KOMETOS ENKLA MODULLÖSNING:

Kometos testar produktionsanläggningarna på fabriken innan de levereras. Dessutom får kundens anställda utbildning i specialteknologi, användning och underhåll.

Fiskhanteringsanläggningar
Köttberedningsanläggningar
Mobiltslakteri
Ren- och lammslakterier
Nötkretursslakterier
Grisslakterier
Suunnittelu ja toteutus: Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.