Data säkerhetspolitiken

REGISTERBESKRIVNING:

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

Registeransvarig: Kometos Ab, P.O. Box 97 (Keskustie 23), 61801 Kauhajoki, Finland

Registrets namn: Marknadsföringsdatabas för Kometos Ab

Avsikt med hantering av personuppgifter (registrets användningssyfte): Information, som för största delen är samlad från visitkort och sparat i Kometos Ab:s marknadsföringsdatabas. Registret används av Kometos Ab för informationssyften, marknadsföring och för att upprätthålla partnerskap. Vi lagrar inte föråldrade eller onödiga uppgifter i vårt register. Personuppgifterna överlåts inte till tredje parter.

Registret innehåller följande information: I marknadsregistret har samlats information från visitkort. Det innehåller vanligen följande detaljer: Förnamn, efternamn, titel, jobbadress, e-postadress och telefonnummer.

Regelmässiga informationskällor: Personuppgifter samlas endast in genom visitkort och personliga meddelanden, och informationen i registret uppdateras inte från andra informationskällor.

Regelmässiga uppgiftsöverlåtelser: Uppgifterna i registret överlåts inte till tredje parter.

Skydd av registret: Information samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och tekniska medel. Registret finns i låsta utrymmen och endast personer som behöver information för att kunna utföra sitt arbete kan ta del av informationen i registret. Vi följer EU:s dataskyddsförordning, som trädde i kraft den 25 maj 2018, i alla planering och hantering av personuppgifter.

Rätt till insyn: I enlighet med 26 § i personuppgiftslagen har var och en rätt att granska vilken information som har samlats om en själv, eller att begära att ens egna personuppgifter korrigeras eller ta bort. Sådana förfrågningar ska skickas till e-postadressen mailbox@kometos.com.

Cookies