Siirry sisältöön

Finncold

Kometos Oy levererar system för effektiv och kontrollerad upptining av alla typer av frysta livsmedel. Våra upptiningssystem passar utmärkt till upptining av kött-, fisk- och fågelprodukter.

Kometos Oy har producerat processutrymmen och skåp för upptining till sina kunder i över 30 år. Upptiningssystemen installeras som en paketlösning i kundens lokaler. Systemen är designade och tillverkade för att försäkra en högklassig och energisnål slutprodukt samt minimera produktsvinn.

FÖRDELARNA MED FINNCOLD UPPTININGSSYSTEM

BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Finncold upptiningssystem passar till kontrollerad upptining av alla typer av frysta livsmedel.

AVANCERAD UPPTININGSPROCESS
Den logikstyrda Finncold upptiningsteknologin utnyttjar värme, kontrollerat luftflöde, kylteknik och fuktighet. Under Kometos upptiningsprocess kan sluttemperaturen på de produkter som ska tinas vara +3 till +4°C  utan att produktens yt-celler öppnas, och utan att produkten börjar rinna eller tillagas. Resultatet är en högklassig produkt med minimalt svinn.

SNABB OCH KONTROLLERAD UPPTININGSPROCESS, UNDER 1 % FÖRLUST
Kometos har utvecklat ett upptiningsprogram som gör det möjligt att tina upp livsmedel snabbt under kontrollerade förhållanden, vilket resulterar i minimalt med förlust (vätskor och avdunstning), jämn produktkvalitet, färg och sluttemperatur samt en enkel och obemannad process. Återbetalningstiden för Kometos upptiningsenheter är möjlig att få under 6 månader, beroende på vilken produkt som ska tinas upp. Ladda ner återbetalningsräknaren här.

TESTAD UPPTININGSMETOD
Finncolds upptiningsmetod är uppbyggd av högklassiga komponenter som testas i vår egen fabrik enligt gällande kvalitetsnormer. Kometos har levererat hundratals upptiningsenheter över hela världen i 30 år.

HYGIENISK TININGSPROCESS
Finncold – upptiningsmetod utnyttjar endast inomhusluft. Dessutom är alla enheter byggda av livsmedelsgodkända ST-element, utvecklade av Kometos Oy, som är fuktmotståndiga och lätta att rengöra, vilket gör att hygienen vid upptiningen kan garanteras. Alla inre ytor på Kometos upptiningsenheter har en antibakteriell beläggning som ger livslångt skydd mot bakterier.

LAGRINGSMÖJLIGHET
Efter upptining går Finncold upptiningssystem automatiskt över till förvaringsläge och förvarar livsmedlen i önskad temperatur. Dessutom kan upptiningen startas med ett tidsinställt upptiningsprogram.

MÅNGSIDIGHET
Finncold produkterna kan byggas som rumslösningar inomhus eller som containers utanför produktionsanläggningen. Dessutom är det möjligt att implementera en upptiningslösning i befintliga kundlokaler, även med genomfarts möjlighet. Den mångsidiga och flyttbara MTC-15 kan placeras både inom- och utomhus.

 

HUR FUNGERAR UPPTININGSSYSTEMEN

FINNCOLD logikstyrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftflöde och fuktmängd kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- och innertemperatur, rumstemperatur och fuktmängd. Luftflödet styrs med busstyrda EC- fläktar.

Upptiningssystemen är även utrustade med en kylanläggning som håller önskad förvaringstemperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Förvaringstemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet till tidsinställd upptining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i utrymmet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tidpunkt. Då fungerar utrymmet som kylförvaring (max. -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.

De största upptiningsenheterna, MTS-24 och MTS-36, fungerar med medium och kan använda kyl- och värme-energi från fabrikssystemet.

Nedkylningssystem
Fryssystem
Upptiningssystem
Suunnittelu ja toteutus: Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.