Siirry sisältöön

Köttberedningsanläggningar

Köttberedningsanläggningar

FINMODULES – PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FÖR LIVMEDELSINDUSTRIN

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet.

Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.

FINMODULES PRODUKTER UPPFYLLER FÖLJANDE EU-STANDARDER

 • Livsmedelslagen 23 / 2006
 • Förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG
 • Hygien för livsmedel av animaliskt ursprung 853/2004/EG
 • Offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 854/2004/EG
 • Produktcertifikat; Eurofins EUFI29-20001928C

Kometos verksamhet sker enligt ISO 9001:2015-certifierade kvalitetssystem.

Modulanläggningarna består av extruderade sandwich-element med polystyrenisolering, en konstruktion som är hygiengodkänd för livsmedelsindustrin och tål stor belastning

 • ST-Sandwichelement
 • Livsmedelsgodkänd
 • Styv och robust konstruktion
 • Tål och isolerar mot stora temperaturväxlingar (+50 ºC/-50 ºC)

ARGUMENT

 • Lång (över 30 års) erfarenhet av modulkonstruktioner för livsmedelsindustrin
 • Hygieniska lösningar
 • Slittåliga material med lång livslängd
 • Projektkunskap
 • Pålitliga inhemska och utländska samarbetsparter
 • Totalleveranser
 • Planering
 • Tillverkning
 • Processanläggningar
 • Husteknik (VVS-EL)
 • Installationer och driftsättning
 • Utbildningar, både husteknik- och processutbildning
 • Dokumentation
 • After-sales -tjänster

REFERENSER

 • Slakterier (nötkratur / gris / lamm / ren)
 • Mobilaslakterier
 • Kötthanteringsanläggningar
 • Fiskhanteringsanläggningar
 • Hanteringsanläggningar för grönsaker och bär

KOMETOS ENKLA MODULLÖSNING:

Kometos testar produktionsanläggningarna på fabriken innan de levereras. Dessutom får kundens anställda utbildning i specialteknologi, användning och underhåll.

Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
– Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
– EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
– EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
– EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel
Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.
Välj modell
Produktnummer 1001080205

Teknisk information

Kapacitet Korv- och köttprodukter 1.000 kg / skift
Pelmeni 200 kg / skift
Antal moduler 5 st.
Storlek ca.  210 m2
FM-M2.5

Teknisk information

Produkter Kokt och rökt korv

Grillkorv m.m.

Pelmeni, Rravioli

Kapacitet Korv- och köttprodukter 1.000 kg / skift

Pelmeni 200 kg / skift

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 400 A
Rent vatten 70 – 100 l/min, 4 bar, 2”
Avloppsvatten ø 160 mm

 

Antal moduler 5 st.
Storlek ca. 210 m2

Köttberedningsanläggningar

 1. Personalutrymme
 2. Produktionsanläggning
 3. Utrymme för styckning och förpackning (2)
 4. Utrymme för råvarumottagning
Produktnummer 1001080206

Teknisk information

Kapacitet 2.000 kg / skift
Antal moduler 6 st.
Storlek ca. 252 m2
FM-M2.6

Teknisk information

Produkter korv, varm- och kallrökta produkter, hela köttprodukter
Kapacitet 2.000 kg / skift

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 200 A
Rent vatten 50 l/min, 4 bar, 2”
Avloppsvatten ø 110 mm

 

Antal moduler 6 st.
Storlek ca. 252 m2

Köttberedningsanläggningar

 1. Teknik- och personalutrymme
 2. Produktionsanläggning
 3. Utrymme för produktion och packning
 4. Fryslager
 5. Frystunnel och -lager
 6. Lager för slaktkroppar
 7. Tekniskt utrymme
Produktnummer 1001080414

Teknisk information

Kapacitet 4.000 kg / skift
Antal moduler 14 st.
Storlek ca. 588 m2
FM-M4.14

Teknisk information

Produkter korv, varm- och kallrökta produkter, hela köttprodukter
Kapacitet 4.000 kg / skift

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 2 x 200 A
Rent vatten 50 l/min, 4 bar, 2”
Avloppsvatten ø 110 mm

 

Antal moduler 14 st.
Storlek ca. 588 m2

Köttberedningsanläggningar

 1. Teknik- och personalutrymme
 2. Produktionsanläggning
 3. Utrymme för produktion och packning
 4. Frystunnel
 5. Fryslager
 6. Färdigvarulager
 7. Tekniskt utrymme
Vill veta mer? Ladda ner en broschyr eller kontakta oss
Suunnittelu ja toteutus: Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.

Köttberedningsanläggningar