Siirry sisältöön

Biltvätt

KOMETOS MODULÄRA BILTVÄTTAR – ANVÄNDNINGSTID ÖVER 50 ÅR

Kometos Oy har i över tjugo års tid tillverkat modulkonstruerade processlinjer för krävande omständigheter. Vi tillverkar och utrustar biltvättar färdigt i vår fabrik. Tack vare detta unika tillvägagångssätt är monteringen på plats snabb; klar på upp till två veckor.

Vi har under många år levererat biltvättar som en nyckelfärdig lösning, där Kometos ansvarar för tvätt moduler och byggteknik, och tvättmaskinstillverkare för tvätt utrustning. Kombinationen av två expertorgan garanterar tvätt konceptens höga kvalitet, effektivitet och hållbarhet.

Kometos-biltvättar består av en tvättmodul och en teknikrumsmodul. Tvätteknikutrustning, tvättmedelsbehållarna, ventilations- och torkningstekniken, el- och automationsutrustningen och eventuell vattenåtervinningsutrustning placeras i teknikutrymmet. Vi kan också integrera till exempel en vätskedispenser för tvätt av vindrutor, vatten och luft maskiner eller en dammsugare i biltvätten. Dessutom kan självbetjäningstvättar placeras i moduler.

Biltvättens arkitektur bestäms av kunden!

 

HELHETSLEVERANS AV MODULER

Tillverkning av moduler

Vi bygger våra biltvättmoduler på en RST-stomme. Vi integrerar även tvättmaskinens rostfria skenor och golvgaller i ramen, vilket gör att både underhåll och rengöring är enkelt. Våra moduler består av fullt icke-kondenserande Sandwich ST-element. ST-elementen har tillverkats av extruderade polystyren isoleringsmaterial, som har belagts med glasfiberlaminat på båda sidorna. Elementen är förutom fuktavstötande även lätta att rengöra, de tål också kraftig belastning och värmeisoleringen är utmärkt.

Den modulära strukturen är certifierad; produktcertifikat Eurofins no EUFI29-20001928C.

Montering av moduler

Vi levererar de färdiga biltvättmodulerna som specialtransport till byggplatsen och vi monterar dem på en på förhand byggd grund. Eftersom vi har förtestat modulsystemet på tillverkningsfabriken, är tiden för monteringen verkligen minimal. Vi kan även skräddarsy tvätt modulens fasad enligt kundens önskemål. Modulerna är vid behov lätta att flytta till en ny plats.

Biltvätt
Suunnittelu ja toteutus: Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.