Siirry sisältöön

Ren- och lammslakterier

Ren- och lammslakterier

FINMODULES – PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR FÖR LIVMEDELSINDUSTRIN

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet.

Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.

FINMODULES PRODUKTER UPPFYLLER FÖLJANDE EU-STANDARDER

 • Livsmedelslagen 23 / 2006
 • Förordning om livsmedelshygien 852/2004/EG
 • Hygien för livsmedel av animaliskt ursprung 853/2004/EG
 • Offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung 854/2004/EG
 • Produktcertifikat; Eurofins EUFI29-20001928C

Kometos verksamhet sker enligt ISO 9001:2015-certifierade kvalitetssystem.

Modulanläggningarna består av extruderade sandwich-element med polystyrenisolering, en konstruktion som är hygiengodkänd för livsmedelsindustrin och tål stor belastning

 • ST-Sandwichelement
 • Livsmedelsgodkänd
 • Styv och robust konstruktion
 • Tål och isolerar mot stora temperaturväxlingar (+50 ºC/-50 ºC)

ARGUMENT

 • Lång (över 30 års) erfarenhet av modulkonstruktioner för livsmedelsindustrin
 • Hygieniska lösningar
 • Slittåliga material med lång livslängd
 • Projektkunskap
 • Pålitliga inhemska och utländska samarbetsparter
 • Totalleveranser
 • Planering
 • Tillverkning
 • Processanläggningar
 • Husteknik (VVS-EL)
 • Installationer och driftsättning
 • Utbildningar, både husteknik- och processutbildning
 • Dokumentation
 • After-sales -tjänster

REFERENSER

 • Slakterier (nötkratur / gris / lamm / ren)
 • Mobilaslakterier
 • Kötthanteringsanläggningar
 • Fiskhanteringsanläggningar
 • Hanteringsanläggningar för grönsaker och bär

KOMETOS ENKLA MODULLÖSNING:

Kometos testar produktionsanläggningarna på fabriken innan de levereras. Dessutom får kundens anställda utbildning i specialteknologi, användning och underhåll.

Välj modell
Produktnummer 1001055004

Teknisk information

Kapacitet 50 – 80 renar eller lamm / 8 h
Antal moduler 4 st.
Storlek ca. 168 m2
FM-Tundratek T-500.4

Teknisk information

Kapacitet 50 – 80 renar eller lamm / 8 h
Slaktkroppsvikt 35 kg för både ren och lamm
Kylkapacitet 80 renar eller lamm / dag

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 160 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning ø 110 mm

 

Antal moduler 4 st.
Storlek ca. 168 m2

Slakterianläggningar

 1. Slaktlokal
 2. Personalutrymmen
 3. Kylrum för slaktkroppar
 4. Utrymmen för styckning och packning
 5. Frystunnel
 6. Tekniskt utrymme
Produktnummer 1001055015

Teknisk information

Kapacitet 100 renar eller lamm / 8 h
Antal moduler 5 st.
Storlek ca. 210 m2
FM-Tundratek T-501.5

Teknisk information

Kapacitet 100 renar eller lamm / 8 h
Slaktkroppsvikt 35 kg för både ren och lamm
Kylkapacitet 100 renar eller lamm  / dag

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 160 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning ø 110 mm

 

Antal moduler 5 st.
Storlek ca. 210 m2

Slakterianläggningar

 1. Utrymme för bedövning
 2. Slaktutrymmen
 3. Kylrum för slaktkroppar
 4. Utrymmen för biprodukter – Tekniskt utrymme
 5. Personalutrymmen
Produktnummer 1001055017

Teknisk information

Kapacitet 160 renar eller lamm / 10 h
Antal moduler 7 st.
Storlek ca. 250 m2
FM-Tundratek T-501.7

Teknisk information

Kapacitet 160 renar eller lamm / 10 h
Slaktkroppsvikt 35 kg både ren och lamm
Kylkapacitet 5.000 kg ren eller lamm / dag

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 350 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning ø 110 mm

 

Antal moduler 7 st.
Storlek ca. 250 m2

Slakterianläggningar

 1. Utrymmen för bedövning och avblodning
 2. Slakutrymmen
 3. Utrymmen för nedkylning och grovstyckning (2)
 4. Frystunnel
 5. Personalutrymme
 6. Tekniskt utrymme
Produktnummer 1001055028

Teknisk information

Kapacitet 200 renar eller lamm / 8 h
Antal moduler 8 st.
Storlek ca. 324 m2
FM-Tundratek T-502.8

Teknisk information

Kapacitet 200 renar eller lamm / 8 h
Slaktkroppsvikt 35 kg för både ren och lamm
Kylkapacitet 6.000 kg ren eller lamm / dag

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 350 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning ø 110 mm

 

Antal moduler 8 st.
Storlek ca. 324 m2

Slakterianläggningar

 1. Utrymmen för bedövning och avblodning
 2. Slaktutrymmen
 3. Kylrum
 4. Utrymme för slaktkroppar och nedkylning av inälvor
 5. Frystunnel
 6. Tekniskt utrymme
 7. Personalutrymme
 8. Utrymme för borttagning av huvud, hud osv.
Produktnummer 10010550417

Teknisk information

Kapacitet 400 renar eller lamm / 8 h
Antal moduler 17 st.
Storlek ca. 714 m2
FM-Tundratek T-504.17

Teknisk information

Kapacitet 400 renar eller lamm / 8 h
Slaktkroppsvikt 35 kg för både ren och lamm
Kylkapacitet 400 renar eller lamm / dag

Anslutningsdata

Elanslutning 400 V, 50 Hz, 800 A
Vattenanslutning 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning Ø 160 mm

 

Antal moduler 17 st.
Storlek ca. 714 m2

Slakterianläggningar

 1. Utrymmen för bedövning och avblodning
 2. Slaktutrymme
 3. Kylrum (2)
 4. Utrymme för bearbetning (2)
 5. Frysrum (2)
 6. Personalutrymme
 7. Utrymme för borttagning av huvud, hud osv., urtagning och teknik (4)
 8. Tekniskt utrymme
 9. Upptiningsrum
 10. Utrymmen för leverans (2)
Vill veta mer? Ladda ner en broschyr eller kontakta oss
Suunnittelu ja toteutus: Wordpress-sivustot toteuttaa Myynninmaailma Oy. Tampere, Oulu ja Seinäjoki.

Ren- och lammslakterier