Service- och reservdelstjänster

08:00-16:00 CET
+358 20 757 1400

Felfri drift och kontinuitet i produktionsprocessen

Den viktigaste uppgiften för vår reservdelstjänst är att säkerställa att våra produkter fungerar som dom ska och att produktionsprocesserna fortsätter. Kometos Oy levererar alla reservdelar och anordningar till maskiner och produktionslinjer, och vår reserdelstjänst ansvarar för deras leverans.

Anordningar som ofta efterfrågas finns i vårt lager för att säkersälla snabb och flexibel leverans. Utöver detta garanterar vårt omfattande internationella distributionsnät ett brett utbud av reservdelar till alla produkter.

Snabb tillgång till reservdelar

 • Minimerar störningar i produktionsprocesser
 • Lämpliga lager av kritiska reservdelar
 • Kritiska reservdelar finns hos kunden
 • Högklassiga service- och underhållsdokument (ritningar och reservdelsidentifierare) för att underlätta identifiering

Återkommande kontroller och regelbundet underhåll

 • Det bästä sättet att säkerställa att anordningen håller länge
 • Minimerar oväntade störningar i kundens produktion
 • Håller anordningens nyttjandegrad hög
 • Förlänger anordningens livslängd (snabbare återbetalningstid, lägre livstidskostnader)
 • Undviker säkerhetsrisker (användarens säkerhet)
 • Garanterar produkthygien (rengöring, tätning)
 • Upprätthåller goda relationer mellan leverantören

Servicebesök

 • Snabbt svar på serviceanrop; besök hos kunden nästa dag
 • Telefon- och teletjänst (fjärrstöd)
 • Reservdelar levereras med vår serviceingenjör
 • Minimerar störningar i kundens produktionsprocess – ”tid är pengar”
 • Kvalificerade och kunniga serviceingenjörer som har fått utbildning på anordningen och på så sätt säkerställer en snabb felsökning
Underhåll- och reservdelar
Seppo Juntti
Global
fi
en