FINNCOLD UPPTININGSSYSTEM

Finncold - sulatushuone

Kometos Oy levererar system för effektivt och kontrollerat upptining för alla typer av frysta livsmedel. Våra upptiningssystem passar utmärkt till upptining av kött-, fisk- och fågelprodukter.

Kometos Oy har producerat upptiningsrum och -skåp till sina kunder i drygt 20 år. Upptiningssystemen installeras som en paketlösning i kundens lokaler. Systemen är designade och tillverkade för att försäkra en högklassig och energisnål slutprodukt och minimera produktsvinn.

 

FÖRDELARNA MED FINNCOLD UPPTININGSSYSTEM

1. BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Finncold upptiningssystem passar till kontrollerat upptining för alla typer av frysta livsmedel.

2. AVANCERAD UPPTININGSPROCESS
Den logiskt styrda Finncold upptiningstekniken utnyttjar värme, kontrollerat luftlöde, kallteknik och fuktkontroll. Resultatet är en högklassig produkt med minimala förluster.

3. SNABB OCH KONTROLLERAD UPPTININGSPROCESS
Kometos har utvecklad en upptiningsprogram som gör det möjligt att tina upp mat snabbt under kontrollerade förhållanden. Processen styrs av temperaturgivare.

4. TESTAD UPPTININGSMETOD
Finncold upptiningsmetod är uppbyggd av högklassiga komponenter som testas i vår egen fabrik enligt gällande kvalitetsnormer.

5. HYGIENISK TININGSPROCESS
Finncold upptiningsmetod utnyttjar endast inomhusluft. Dessutom är alla rum och containers byggda av livsmedelsgodkända ST-element som är fuktsäkra och lätta att rengöra, vilket gör att hygienen vid upptiningen kan garanteras.

6. LAGERKAPACITET
Efter upptining går Finncold upptiningsmetoden automatiskt över till förvaringsstatus och förvarar livsmedlen i önskad temperatur. Dessutom kan upptiningen startas med ett tidinställt upptiningsprogram.

7. MÅNGSIDIGHET
Finncold produkterna kan byggas som rumlösningar eller som containers utanför produktionsanläggningen. Dessutom är det möjligt att implementera en upptiningslösning i befintliga kundlokaler. Rummet kan även byggas så att det går att köra igenom lagret.

 

HUR FUNGERAR UPPTININGSSYSTEMEN

FINNCOLD logiskt styrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftstömning och fuktinnehåll kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt-/innertemperatur, rumstemperatur och fukthalt. Luftstömningarna styrs med EC-fläktar med frekvensomriktare.

Upptiningssystemen är även upprustade med kylanläggning som håller önskad temperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Förvaringstemperatur = önskad temperatur, tills programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet till tidsinställd upptining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i rummet i förväg och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tid. Då fungerar rummet som en kylanläggning (max -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.