28 / 02 / 19

Kometos har utvecklat sitt upptiningssystem ytterligare så att det betjänar sina användare ännu bättre

  • Nyheter

Upptiningssystem -innovationen har ett nytt, mer utvecklat maskineri med kanalstyrda EC-fläktar, vars fläkteffekt kan justeras 0 – 100 %. Maskineriet ändrar fläktriktningen vid behov, vilket eliminerar mottryck under processen och ger ett jämnare upptiningsresultat när produktens måltemperatur är på +-sidan.

Som uppvärmningsenergi används företagets redan befintliga energimodeller som tex. spillvärme, varmvatten eller ånga. Systemet kan även anslutas till företagets glykolkrets. På så sätt blir processens energiförbrukning bara 10 % av normal energiåtgång.

Den nya innovationen är testkörd och provad i vår fabrik i Kauhajoki och den första leveransen går iväg till en kund redan nexta vecka.