Tietosuojakäytäntö ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE:

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä: Kometos Oy, PL 97 (Keskustie 23), 61801 Kauhajoki

Rekisterin nimi: Kometos Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus): Pääosin käyntikorteista saamamme tiedot on tallennettu Kometos Oy:n markkinointirekisteriin. Rekisteriä käytetään Kometos Oy:n tiedottamiseen, markkinointiin ja kumppanuuden ylläpitoon. Emme säilytä rekisterissämme vanhentuneita tai tarpeettomia tietoja. Tietoja ei myöskään luovuteta edelleen kolmansille osapuolille.

Rekisterin sisältämät tiedot: Markkinointirekisteriin on tallennettu käyntikorttien tiedot. Tyypillisesti ne sisältävat seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, titteli, työpaikan postiosoite, sähköpostiosoite sekä puhelinnumero.

Säännönmukaiset tietolähteet: Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyntikorttien ja omien ilmoitusten kautta, eikä rekisterin tietoja päivitetä muista tietolähteistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön.

Rekisterin suojaus: Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsee käsiksi vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitoon. Henkilötietojen käsittelyssä ja käsittelyn suunnittelussa noudatamme 25.05.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimuksia.

Tarkistusoikeus: Henkilötietolain 26 §:n mukaan henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai pyytää itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista ja poistamista. Nämä pyynnöt tulee lähettää osoitteeseen mailbox@kometos.com.

Evästeet