Modulkonstruerade biltvätt

FINMODULES A, MODULKONSTRUERADE BILTVÄTT

MODULKONSTRUERADE BILTVÄTT

KOMETOS MODULKONSTRUERADE BILTVÄTT - ANVÄNDNINGSTID ÖVER 50 ÅR

Kometos Oy har i trettio års tid tillverkat modulkonstruerade processlinjer för krävande omständigheter. Vi tillverkar, utrustar och provkör processlinjerna på vår fabrik. Tack vare detta unika tillvägagångssätt tar den egentliga monteringen på plats endast en till två veckor.

Kometos-biltvätterikoncepten består av 1 - 3 tvättmoduler samt av 1 teknikutrymmesmodul. Tvätteknikapparaterna, tvättmedelsbehållarna, ventilations- och torkningstekniken samt el- och automationsapparaterna placeras i teknikutrymmet. Vi kan även i samband med tvätthallen integrera automat för fönstertvättmedel, vatten-luftskåp samt dammsugare för insidan.

Som betalningssystem kan man välja kortautomat eller bredare tvättvaktssystem som möjliggör betydligt breddande av biltvätts sälj- och marknadsåtgärder.

Utmärkta fördelar med biltvätt moduler

REN LÖNSAMHET

Utgångspunkterna för vårt planeringsarbete är lång livslängd för tvättmodulen samt minimering av service- och underhållskostnaderna. Vår grundstomme är av rostfritt stål och vägg- och takkonstruktionerna i sin tur av fullständigt vattenavstötande, stöttåligt och lättrengörligt material. Vi kan förverkliga modulens yttre enligt din arkitektplan.

Nyckelfärdig leverans

  • Planering och tillverkning
  • Värme-, ventilation-, sanitets- och elteknik
  • Montering
  • Ibruktagning
  • Utbildning
  • Dokumentation

HELHETSLEVERANS AV MODULER

1. Tillverkning av moduler

Vi bygger våra biltvättmoduler på en stålkonstruerad RST-stomme. Vi integrerar även tvättmaskinens åkräls och golvgaller i stommen, vilket gör att både underhåll och rengöring går smidigt. Våra moduler består av fullt icke-kondenserande Sandwich ST-element. ST-elementen har tillverkats av ekstruderad polystyren isolerings medel, som har belagts med glasfiberlaminat på båda sidorna. Elementen är förutom fuktavstötande även lätta att rengöra, de tål också kraftig belastning och värmeisoleringen är god.

Den modulära strukturen är certifierad; produktcertifikat Eurofind no EUFI29-20001928C.

2. Montering av moduler

Vi levererar de färdiga biltvättmodulerna som specialtransport till byggplatsen och vi monterar dem på en på förhand byggd grund. Eftersom vi förtestat modulsystemet på tillverkningsfabriken, är tiden för monteringen verkligen minimal. Vi kan även skräddarsy tvättmodulens yttre enligt dina önskemål. Modul är vid behov lätt att flytta till en ny plats.

3. Provkörning av moduler

Vi genomför alltid en provkörning innan biltvättmodul tas i bruk. I provkörningen testar vi att såväl tvätt- som betalningssystemen fungerar klanderfritt.

4. Utbildning av personal

Vi utbildar alltid personalen innan ibruktagning av billtvättmodulerna. Vi går med cheferna och kassapersonalen igenom eventuella felsituationer. Hur ska man gå tillvåga om dörrarna inte öppnar sig eller om temperaturen i modul sjunker? Det viktigaste är att personerna under arbetsskiftet känner till tillvägagångssätten vid problemsituationer och kan lösä dem.

5. Servicetjänster

Representanten för vår servicetjänst tar alltid kontakt inom 24 timmar från mottagande av hjälpbegäran. På så sätt garanterar vi ditt företag en smidig verksamhet och snabb hjälp.