Säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Kometos Oy, PL 97, 61801 Kauhajoki, Y-tunnus: 0834172-3 (jäljempänä ”Järjestäjä”)

OSALLISTUMISKELPOISUUS
Arvontaan voivat osallistua Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Arvontaan eivät voi osallistua tämän kampanjan suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritysten työntekijät.

ARVONTAAN OSALLISTUMINEN
Arvontaan voi osallistua jättämällä yhteystietonsa osoitteessa: https://kometos.com/fi/uutiset/elintarviketeollisuus2022 sekä jättämällä yhteystietonsa Järjestäjän osastolla Elintarviketeollisuuden messuilla Tampereella 14.-15.9.2022. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.

OSALLISTUMISAIKA
Arvontaan voi osallistua 1.9.2022-15.9.2022.

ARVONNAN PALKINNOT
Palkintona arvotaan kaksi 80 euron arvoista veitsisettiä, jotka sisältävät Järjestäjän jälleenmyymiä tuotteita. Toinen veitsisetti arvotaan osoitteessa: https://kometos.com/fi/uutiset/elintarviketeollisuus2022 yhteystietonsa jättäneiden kesken ja toinen Elintarviketeollisuuden messuilla Järjestäjän osastolla yhteystietonsa jättäneiden kesken. Voittaja arvotaan viikon kuluessa kilpailuajan päättymisestä. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa. Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä maksaa palkinnoista arpajaisveron, mikäli arpajaisverolain ehdot täyttyvät.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Järjestäjät eivät ole vastuussa palkinnon käytön aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta. Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kampanjan osallistuja vapauttaa Järjestäjän sekä kampanjaan liittyvät yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta kampanjaan. Näiden sääntöjen tai muiden ohjeiden vastaiset osallistumiset kampanjaan hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita tai muita kuluja miltään osin. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden perua tai muuttaa kampanjaa Järjestäjästä johtumattomien ongelmien johdosta. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.