26 / 04 / 21

Finnmark Norja kehittää aluetalouttaan

  • Uutiset
  • Finmodules - laitokset

Finnmark Norja, Euroopan pohjoisin alue, kehittää aluetalouttaan ja elintarviketeollisuutta Karasjoella. Karasjok on pinta-alaltaan Norjan toiseksi suurin kunta ja sen asukkaista n. 80 % on saamelaisia ja kunnassa sijaitsee mm. saamelaiskäräjien keskuspaikka.

Karasjokinen yritys  MinBoazu AS investoi Finnmarkin alueen porotalouden kehittämiseen Karasjoen kuntaan nykyaikaisen poroteurastusjärjestelmän, jonka toimittaa Kometos Oy moduuliratkaisuna. Teurastamon kapasiteetti on n. 1.000 teurasta / päivä, laitoksen kapasiteetti yltää enimmillään yli 30.000 teurastuksen kausikapasiteettiin.

”Oli helppo ratkaisu päätyä monen vuoden yhteistyön tuloksena Kometoksen valmistamaan teurastusmoduuliratkaisuun, joka takaa erittäin pitkäikäisen rakenteen ja korkeatasoisen hygienian valmistettaville tuotteille. Teurastamo valmistuu tulevan teurastuskauden alkuun, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Lasse Kvernmo”.

15 / 01 / 21

Kometos Oy toimittaa lihakarjan mobileteurastamon Ranskaan

  • Uutiset
  • Finmodules - laitokset

Kometos Oy on sopinut kolme ajoneuvoyhdistelmää kattavan liikkuvan teurastamokokonaisuuden toimittamisesta ranskalaiselle Le Boeuf Ethique SAS yritykselle.

Kometos on toimittanut useita liikkuvia teurastamoita. Ranskaan toimitettavan teurastamon tarkoituksena on tarjota lihakarjankasvattajille eläinten teurastus kotitiloillaan ja siten välttää eläinkuljetusten ja suurten teurastamoiden aiheuttamaa stressiä eläimelle.

’’ Eläinlääkärin tarkastuksen jälkeen eläimen oma hoitaja taluttaa eläimen autoon kiireettömästi ja varmistaa stressittömyyden. Eettinen eläintenkäsittely -konsepti parantaa eläinten hyvinvointia ja lihan laatua, sekä oikein brändättynä myös kannattavuutta. Toimintamallimme mukaisesti tuotettua ruokaa haluavien ihmisten joukko on suuri ja se kasvaa koko ajan’’, Le Boeuf Ethiquen toimitusjohtaja Emilie Jeannin kertoo.

 

Kuva: Kometoksen aiemmin Ruotsiin toimittama mobileteurastamo, jonka kapasiteetti on 30 eläintä päivässä.
24 / 01 / 19

Meatgard Oy

  • Referenssit
  • Finmodules - laitokset
  • Kaikki

Kometoksen toimittama, täysin varusteltu modulaarinen teurastamo ja lihanleikkaamo Meatgard Oy:lle lnkooseen valmistui elokuussa 2018. Kun kaikki työvaiheet karjan vastaanotosta valmiiden lihatuotteiden raakakypsyttämiseen tapahtuu laitoksen tiloissa, tehostuu koko lihanjalostusketjun toiminta.

Uudellamaalla ja Turun seudulla on pitkät perinteet maataloudessa ja karjankasvatuksessa. Alueen lihantuottajien alulle laittamaa Meatgardin teurastamohanketta edelsi monivuotinen selvitystyö, jossa selvitettiin perusteellisesti kustannuslaskelmat ja erilaiset rakennusratkaisut. Vertailun pohjalta Kometoksen moduuliratkaisu oli Meatgardille paras vaihtoehto.

– Kometoksella on referenssit ja ammattitaito kunnossa ja toimituksen laajuus säästi meiltä paljon omaa työtä, Meatgardin toimitusjohtaja Raija Rehnberg kertoo.

1,5 miljoonan kokonaishanke

Yhdeksän moduulin kokonaisuus SINA-NL7/1.9 sisälsi kaikki teurastuksen ja lihanleikkuun koneet ja laitteet sekä siihen tarvittavan tekniikan: kylmävarastotilat, sivutuotetilat sekä henkilökunnan sosiaalitilat ja toimiston. Hankkeen kokonaisinvestointi on noin 1,5 miljoonaa euroa. Laitos työllistää neljästä kuuteen henkilöä.

Kometoksen toimitus sisälsi moduulien ja rakennesuunnittelun lisäksi LVI:n, kylmätekniikan ja sähköt, prosessilaitteiden valinnan ja valmistuksen sekä paikan päällä tehtävän asennuksen, laitteistojen koekäytön ja valmistusprosessin koulutuksen.

Autokuljetuksena asennuspaikalle

Erikokoisista moduuleista koostuva teurastamokokonaisuus varusteltiin viimeistelyä vaille valmiiksi Kauhajoen tehtaalla, josta se siirrettiin autokuljetuksena asennuspaikalle valmiin perustuksen päälle.

–  Reilun kuukauden asennusaika kohteessa piti sisällään moduulien yhdistämisen, loppuasennuksen ja käyttöönoton. Perustuksista ja piha-alueista huolehti tilaaja, kertoo Kometoksen myyntipäällikkö Pekka Paloniemi.

Monipuoliset mahdollisuudet

Lokakuussa 2018 toimintansa aloittaneen laitoksen kokonaispinta-ala on 510 m².  Teurastuskapasiteetti on noin 2 000 eläinyksikköä vuodessa.

Naudalle ja lampaalle on omat tuotantolinjansa ja näiden lisäksi laitoksessa käsitellään sikaa ja riistaa. Laitoksen tiloissa tapahtuu kaikki työvaiheet karjan vastaanotosta valmiiden lihatuotteiden raakakypsyttämiseen ja pakkaamiseen.

– Tämä tehostaa koko lihanjalostusketjun toimintaa tuottajalta kuluttajille saakka - lihan matka lautaselle lyhenee, toteaa Raija.

Tutustu Finmodules -tuoteryhmään tästä!

 
 
24 / 01 / 18

Bonus Carnis

  • Referenssit
  • Finmodules - laitokset
  • Kaikki

Bonus Carnis on uusi itäsuomalainen rahtiteurastamoyritys. Yrittäjät tilasivat referenssitilavierailun jälkeen Kometoksen uutuustuotteen, Thomcont-tilateurastamon. Käyttöönotto tapahtui alle viikossa.

Jari Paakkunainen aukaisee helmikuussa 2018 yhteistyökumppaninsa Veli-Pekka Uimosen kanssa rahtiteurastamon Purujärvellä. Yrittäjien valinta oli Kometoksen Thomcont-tilateurastamo, joka on kehitetty palvelemaan pienen kapasiteetin toimintaa.

- Tälle toiminnalle on aivan hirmuinen kysyntä, Bonus Carnis -yrityksen toimitusjohtaja Paakkunainen sanoo.

Tilalliset kuljettavat itse eläimet teurastamolle ja vievät jäähdytetyt ruhot pois. Laitos palvelee vain lihaa suoraan omalta tilaltaan myyviä asiakkaita. Sen päiväkapasiteetti on 
6-8 nautaa tai 25-30 lammasta.

Helppous on yrittäjän etu

Finmodules-tuoteperheeseen kuuluva Thomcont-tilateurastamo on moduulirakenteinen elintarvikelaitos. Bonus Carnisin lihankäsittelylaitos koostuu yhdestä moduulista, joka pitää sisällään hygieeniset ja tehokkaat teurastamo- ja ruhonjäähdytystilat. Kokonaisuus on 13,4 metriä pitkä ja 3,2 metriä leveä. Yrittäjät huolehtivat itse sosiaali- ja sivutuotetilojen rakentamisesta.

- Valitsimme Kometoksen juuri helppouden vuoksi. Asiat tulevat yhtenä pakettina ja yhteistyö on sujunut hienosti, Paakkunainen kertoo saumattomasti sujuneesta kumppanuudesta.

Kometos ja Bonus Carnis solmivat sopimuksen lokakuussa 2017 ja toimitus tapahtui jo tammikuussa 2018. Moduulin käyttöönotto sujui alle viikossa.

- Vähällä on päästy. Ilman tätä yhteistyötä olisi mennyt paljon yöunia.

Tutustu Finmodules -tuoteryhmään tästä!