Strategi och vision

Mission

Kometos Oy har etablerats med sina kärnkompetenser; modulära strukturer och livsmedelsprocesser, omvandlas till tekniska lösningar för att betjäna industriell utveckling.Kometos oy är en pionjär i anda och en organisation som lär sig av sina äventyr.

Kärnvärden

  • kundorientering
  • lyckas tillsammans
  • en lönsam och ansvarsfullt växande verksamhet
  • viljan att förnya sig och nå resultat

Vision 2025

  • Kometos Oy är en lönsam och ledande företag.
  • I enlighet med vårt innovativa produktkoncept utvecklar vi våra kunders processer internationellt så att de ger mervärde.
  • Vi utvecklas i linje med hållbar utveckling ett framgångsrikt företag, där målet för säkerhetshantering är välbefinnande anställda och arbetsgemenskapen.