Produktutveckling och testning

Investeringar i forskning och produktutveckling (F & U)

Kometos Oy:s framstående ställning i en bransch under kraftig utveckling kräver stort fokus på forsknings- och utvecklingsarbete. Utvecklingen baseras på identifiering av våra kunders behov och upprätthållen hög kvalitet i alla delar av vår affärsverksamhet. Vårt företag genomför årligen 15-20 forsknings- och utvecklingsprojekt. Projekten har resulterat i produktionslinjer och modulenheter, vars driftegenskaper är utomordentliga tack vare användningen av tekniska lösningar i toppklass.

Ett bra exempel på Kometos Oy:s ständiga utvecklingsarbete är upptiningssystemen, vars systematiska utveckling inleddes i mitten av 1990-talet. Produkternas och metodernas egenskaper, som är bland världens bästa på marknaden, har utvecklats tack vare den nya tekniken och förbättrade material.

Bland annat utvecklingen av styrsystemet har ökat produktionseffektiviteten, minskat energiförbrukningen och förbättrat användbarheten. En industridesigner deltar i planeringen av anläggningarna och då tas hänsyn även till produkternas utseende. Det resulterar i mycket välfungerande, användarvänliga och snygga anläggningar, vars egenskaper självklart utvecklas vidare.

Innovationer skapar lösningar

Utöver förbättringar av våra nuvarande produkter, gäller Kometos Oy:s produktutvecklingsarbete även nästa generations innovationer. Det innebär att skapa praktiska lösningar och metoder för att nå nya verksamhetsmål.

Vårt utvecklingsarbete sker även på interna verksamhetsnivåer: Kometos Oy:s mångåriga program med fokus på ständig verksamhetsutveckling ger vår personal ramarna för ömsesidiga kontroller, vars syfte är att maximera ibruktagande av interna innovationer och säkerställa att våra produkter och metoder håller jämn kvalitet och sprids jämnt.

Noggrant testförfarande

Varje del i de anläggningar eller maskiner som Kometos Oy tillverkar och alla produktionsanläggningar genomgår noggranna testprocesser innan de börjar användas av kunden. Testprocessen inleds med en teknisk kontroll, som utförs av personalen som konstruerat och tillverkat ifrågavarande anordning. Därefter går produktionsanläggningarna som godkänts i den tekniska kontrollen vidare till testkörningen, som genomförs under produktionsliknande förhållanden. Under testkörningen får till exempel en upptiningsanläggning som tillverkats av Kometos Oy genomgå alla faser i upptiningsprocessen. Produktionstestkörningarna hjälper oss att säkerställa att produkterna som tillverkats av Kometos Oy uppfyller kundernas krav och förväntningar gällande kvalitet och funktionalitet.

Samarbete med forskningsinstitut

Kometos Oy genomför tester även i samarbete med universitet och övriga högskolor. Bland våra partner finns några av Finlands ledande forskningsinstitut, t.ex. TEKES, Innovationsfinansieringsverket i Finland.

 Resultaten från de tester som genomförts i samarbete med forskningsinstituten ger oss detaljerad information om våra produkters viktiga driftegenskaper, t.ex. ST-komponenternas hållfasthet, vars lämplighet säkerställs genom tester i jordbävningsområden.