11 / 07 / 22

Botswana slakteri installerat

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

I slutet av juni avslutades installationen av ett slakteri som levererades till Tsabong av Kometos. Installationen utfördes av ett fyrmannateam av Kometos under ledning av installationschef Juha Leppinen. – Vi flög via Sydafrika till Gaborone i Botswana, varifrån vi fortsatte med bil cirka 50 mil till Tsabong, säger Leppinen. Vår partner, IPS Africa, hjälpte oss med transport, boende och andra praktiska arrangemang.

Transporten från Kometos fabrik till Tsabong tog 60 dagar; på bilden nedan är konvojen 23.5.22 parkerad öster om Windhoek Airport. Den mest utmanande delen var vägtransporterna på nästan 1 500 kilometer från Walvis Bay i Namibia till Tsabong. Taken på modulerna ovanpå transportvagnarna var på ungefär sex meters höjd! Trots den utmanande transporten var modulerna oskadade; Detta ger en uppfattning om flexibiliteten och hållbarheten hos ST-Sandwish-elementen i Kometos.

Återigen fungerade installationen av anläggningen snabbt och enkelt; Installationen av fem (5) slakterimoduler tog ungefär två veckor.

Bygget av slakteriet fortsätter nu i övrigt och kanske redan i höst får vi bilder på det färdiga slakteriet.

17 / 02 / 22

Kamchatka har kommit närmare Europa, livsmedelsindustrin utvecklas med hjälp av Kometos Oy.

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Kamchatkahalvön ligger i den östra delen av Ryssland mellan Ochotska havet, Beringshavet och Stilla havet. Halvöns längd är cirka 1 200 kilometer, det bredaste stället är 560 kilometer och arean är cirka 370 000 kvadratkilometer, vilket är något större än Finlands yta. Avståndet från Kauhajoki till Kamchatka är cirka 8 400 kilometer. Huvudnäringen i området är fiske. Näringen i området är koncentrerad till skogs-, snickeri-, gruv- och livsmedelsindustrin. Gruvindustrin producerar kol, järn, guld och koppar. Dessutom bedrivs krabbfiske, boskaps- och fjäderfäuppfödning och renskötsel samt pälsdjursuppfödning och jakt.

Kometos har tecknat ett avtal med Tymlatsky Rybokombinat LLC för leverans av ett  renslakteri av modell T501.9. Bygget av det modulära slakteriet i den norra delen av Kamchatka är planerat att vara klart i augusti 2022. Slakteriets slaktkapacitet är cirka 600 ton/säsong.

I det första skedet planerar Tymlatsky Rybokombinat att distribuera sina produkter inom Ryssland. När det nya slakteriet utvecklas undersöker de aktivt efterfrågan på utländska marknader, inklusive Europa. All Kometos-utrustning uppfyller de krav som EU ställer för livsmedelsföretag. Kometos hjälper också aktivt sina partners att ordna med exportleveranser. Detta inkluderar att utbilda de sakkunniga för att arbeta i enlighet med EU-standarder, att utveckla ett nätverk av köpare i Skandinavien som är världens största marknad för renköttsprodukter, samt konsultstöd under de första exporttransaktionerna.

16 / 10 / 21

Kometos bygger slakteri i Tsabong, Botswana

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Byggandet av slakteriets grund och infrastruktur har redan påbörjats. Slakterimodulerna levereras till Botswana i mars 2022 och planen är att produktionsverksamheten ska starta hösten 2022. Kometos andel i projektet, som värderas till totalt 14,8 miljoner dollar, avser leveransen av den specifika slaktlinjen och slaktutrymmen i form av modullösningar. "I Tsabong kommer man att dagligen slakta cirka 50-60 nötkreatur eller 300 smådjur. Projektet underlättar även tillväxten i regionens boskapssektor samt sektorns utveckling i riktning mot modern slakt", berättar Kometos försäljningschef Risto Salo.

Enligt president Mokgweetsi Masisi, som talade vid invigningen av slakteriets byggprojekt, kommer det moderna slakteriet att underlätta produktionen och marknadsföringen av boskaps- och viltprodukter samt öka landets exportinkomster. "Det här projektet innebär ett engagemang från Botswanas regering för att utvecklingen ska fördelas jämnt och balanserat. President Masisi konstaterar också att regionen har många utmaningar, såsom dåliga klimatförhållanden och brist på utveckling, och att regionen är känd för boskaps-, smådjurs- och viltproduktion, varför slakteriprojektet är extremt viktigt även för Kgalagadi-distriktet.

Kometos har över 30 års erfarenhet av att bygga livsmedelsanläggningar i form av modulkonstruktioner.

                                                                                                                    (Illustration)

26 / 04 / 21

Finnmark Norge utvecklar sin regionala ekonomi

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Finnmark Norge, Europas nordligaste region, utvecklar sin regionala ekonomi och livsmedelsindustri i Karasjok. Karasjok är Norges, till ytan, näst största kommun och cirka 80 procent av invånarna är samer och kommunen är hem för bland annat sametinget.

MinBoazu AS, ett företag baserat i Karasjok, investerar i utvecklingen av rennäringen i Finnmarksområdet i Karasjok kommun med ett modernt renslaktsystem som levereras av Kometos Oy som en modulär lösning. Slakteriets kapacitet är cirka 1 000 renar per dag, anläggningens kapacitet når som högst över 30.000 renar per säsong.

"Som ett resultat av många års samarbete var det ett enkelt val att välja slaktmodullösningen tillverkad av Kometos, vilket garanterar en mycket långvarig konstruktion och högkvalitativ hygien för de tillverkade produkterna. Slakteriet kommer att stå klart i början av den kommande slaktsäsongen, säger Lasse Kvernmo, vd för företaget.

04 / 02 / 21

Kometos Oy levererar mobilt slakteri för nötkreatur till Frankrike

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Kometos Oy har ingått ett avtal om att leverera ett mobilt slakterikomplex med tre fordonskombinationer till det franska företaget Le Boeuf Ethique SAS.

Kometos har levererat flera mobila slakterier. Syftet med slakteriet som ska levereras till Frankrike är ett erbjuda nötköttsbönder slakt av djur hemma på gården och därmed undvika den stress som djuret utsätts för genom djurtransporter och stora slakterier.

"Efter veterinärbesiktningen leder djurets egen skötare djuret till bilen utan brådska och stress. Konceptet för etisk djurhantering förbättrar djurens välbefinnande och köttets kvalitet, liksom lönsamheten när köttet märks korrekt. Allt fler människor vill ha mat som produceras enligt vår verksamhetsmodell och antalet växer hela tiden, berättar Le Boeuf Ethiques VD Emilie Jeanne.

Bild: Ett mobilt slakteri som levererats av Kometos till Sverige, vars kapacitet är 30 djur om dagen.

 

« Previous 5