17 / 02 / 22

Kamchatka har kommit närmare Europa, livsmedelsindustrin utvecklas med hjälp av Kometos Oy.

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Kamchatkahalvön ligger i den östra delen av Ryssland mellan Ochotska havet, Beringshavet och Stilla havet. Halvöns längd är cirka 1 200 kilometer, det bredaste stället är 560 kilometer och arean är cirka 370 000 kvadratkilometer, vilket är något större än Finlands yta. Avståndet från Kauhajoki till Kamchatka är cirka 8 400 kilometer. Huvudnäringen i området är fiske. Näringen i området är koncentrerad till skogs-, snickeri-, gruv- och livsmedelsindustrin. Gruvindustrin producerar kol, järn, guld och koppar. Dessutom bedrivs krabbfiske, boskaps- och fjäderfäuppfödning och renskötsel samt pälsdjursuppfödning och jakt.

Kometos har tecknat ett avtal med Tymlatsky Rybokombinat LLC för leverans av ett  renslakteri av modell T501.9. Bygget av det modulära slakteriet i den norra delen av Kamchatka är planerat att vara klart i augusti 2022. Slakteriets slaktkapacitet är cirka 600 ton/säsong.

I det första skedet planerar Tymlatsky Rybokombinat att distribuera sina produkter inom Ryssland. När det nya slakteriet utvecklas undersöker de aktivt efterfrågan på utländska marknader, inklusive Europa. All Kometos-utrustning uppfyller de krav som EU ställer för livsmedelsföretag. Kometos hjälper också aktivt sina partners att ordna med exportleveranser. Detta inkluderar att utbilda de sakkunniga för att arbeta i enlighet med EU-standarder, att utveckla ett nätverk av köpare i Skandinavien som är världens största marknad för renköttsprodukter, samt konsultstöd under de första exporttransaktionerna.

16 / 10 / 21

Kometos bygger slakteri i Tsabong, Botswana

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Byggandet av slakteriets grund och infrastruktur har redan påbörjats. Slakterimodulerna levereras till Botswana i mars 2022 och planen är att produktionsverksamheten ska starta hösten 2022. Kometos andel i projektet, som värderas till totalt 14,8 miljoner dollar, avser leveransen av den specifika slaktlinjen och slaktutrymmen i form av modullösningar. "I Tsabong kommer man att dagligen slakta cirka 50-60 nötkreatur eller 300 smådjur. Projektet underlättar även tillväxten i regionens boskapssektor samt sektorns utveckling i riktning mot modern slakt", berättar Kometos försäljningschef Risto Salo.

Enligt president Mokgweetsi Masisi, som talade vid invigningen av slakteriets byggprojekt, kommer det moderna slakteriet att underlätta produktionen och marknadsföringen av boskaps- och viltprodukter samt öka landets exportinkomster. "Det här projektet innebär ett engagemang från Botswanas regering för att utvecklingen ska fördelas jämnt och balanserat. President Masisi konstaterar också att regionen har många utmaningar, såsom dåliga klimatförhållanden och brist på utveckling, och att regionen är känd för boskaps-, smådjurs- och viltproduktion, varför slakteriprojektet är extremt viktigt även för Kgalagadi-distriktet.

Kometos har över 30 års erfarenhet av att bygga livsmedelsanläggningar i form av modulkonstruktioner.

                                                                                                                    (Illustration)

19 / 05 / 21

Tvättgatans livslängd, flyttbarhet samt miljövänlighet viktiga egenskaper

  • Nyheter
  • Finmodules - biltvätt

Kometos och svenska Volvo Bil har ingått ett avtal om leverans av en tvättgata till Göteborg. Kometos tvättgatans livslängd och flyttbarhet var för Volvo Bil avgörande egenskaper vid val av leverantör. Tvättgatan utrustas med branschens nyaste teknik, det vill säga dubbla transportband, som gör användningen mycket användarvänlig, även när det gäller elbilar.

- Utöver tvättgatans långa livslängd är dess ventilations- och torkningsapparatur miljövänlig. Vid uppvärmningen av tvättgatan drar den nytta av värmen som uppstår i och med lufttorkningsprocessen. Även vattenåtervinningsapparatur är en del av tvättgatans system, berättar Kometos försäljningschef Risto Salo.

Enligt Volvo Bil kommer tvättgatan att tvätta över 100 000 bilar om året. Tvättgatan blir klar i november 2021.

26 / 04 / 21

Finnmark Norge utvecklar sin regionala ekonomi

  • Nyheter
  • Finmodules - konstruktioner

Finnmark Norge, Europas nordligaste region, utvecklar sin regionala ekonomi och livsmedelsindustri i Karasjok. Karasjok är Norges, till ytan, näst största kommun och cirka 80 procent av invånarna är samer och kommunen är hem för bland annat sametinget.

MinBoazu AS, ett företag baserat i Karasjok, investerar i utvecklingen av rennäringen i Finnmarksområdet i Karasjok kommun med ett modernt renslaktsystem som levereras av Kometos Oy som en modulär lösning. Slakteriets kapacitet är cirka 1 000 renar per dag, anläggningens kapacitet når som högst över 30.000 renar per säsong.

"Som ett resultat av många års samarbete var det ett enkelt val att välja slaktmodullösningen tillverkad av Kometos, vilket garanterar en mycket långvarig konstruktion och högkvalitativ hygien för de tillverkade produkterna. Slakteriet kommer att stå klart i början av den kommande slaktsäsongen, säger Lasse Kvernmo, vd för företaget.

10 / 04 / 21

En affärskedja i Egentliga Finland expandera inom ett nytt affärsområde

  • Nyheter
  • Finmodules - biltvätt

Kometos bygger en ABC Carwash-biltvätt i Ulvila för kunden Satakunnan Osuuskauppa. Biltvätten kommer att stå tillsammans med en S-market, ABC-bensinstation och en Hesburger Drive-in restaurang hösten 2021.

- ABC Carwash som ska byggas är den första biltvätten i den aktuella affärskedjan. Vi har fått flera önskemål om att utöka våra tjänster och erbjuda även biltvätt. I anslutning till ABC-bensinstationen och den nya ABC Carwash byggs även en restaurang med Drive-in berättar affärsområdeschefen Pekka Kakko.

Biltvätten som öppnas i Ulvila följer det välkända produktformatet av Kometos; vi bygger vår biltvättmodul ovanpå en stålkonstruerad RST-ram. Vi integrerar också tvättmaskinens skenor och golvgaller samt vägg- och takelement i ramen, vilket gör både underhållet och rengöringen enkel, säger försäljningschefen Risto Salo.

Bild: FMA-standard 14 biltvätt, som levererats tidigare till en kund i Finland. 

« Previous 5