FINNCOLD UPPTININGSSYSTEM

Finncold - sulatushuone

Kometos Oy levererar system för effektivt och kontrollerad upptining av alla typer av frysta livsmedel. Våra upptiningssystem passar utmärkt till upptining av kött-, fisk- och fågelprodukter.

Kometos Oy har producerat upptiningsenheter till sina kunder i 30 år. Upptiningssystemen installeras som en paketlösning i kundens lokaler. Systemen är designade och tillverkade för att försäkra en högklassig och energisnål slutprodukt och minimera produktsvinn.

 

FÖRDELARNA MED FINNCOLD UPPTININGSSYSTEM

1. BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Finncold upptiningssystem passar till allt kontrollerat upptining av alla typer av frysta livsmedel.

2. AVANCERAD UPPTININGSPROCESS
Den logikstyrda Finncold upptiningsteknologin utnyttjar värme, kontrollerat luftlöde, kylteknik och fuktkontroll. Under Kometos upptiningsprocess kan sluttemperaturen på de produkter som ska tinas vara +3 till +4 C utan att produktens ytceller öppnas, och utan att produkten börjar rinna eller tillagas. Resultatet är en högklassig produkt med minimala svinn.

3. SNABB OCH KONTROLLERAD UPPTININGSPROCESS, UNDER 1 % FÖRLUST
Kometos har utvecklad ett upptiningsprogram som gör det möjligt att tina upp livsmedel snabbt under kontrollerade förhållanden, vilket resulterar i minimalt med förlust (vätskor och avdustning), jämn produktkvalitet, färg och sluttemperatur samt en enkel och obemannad process. Återbetalningstiden för Kometos upptiningsenheter är möjligt att få under 6 månader, beroende på vilken produkt som ska tinas upp. Ladda ner återbetalningsräknaren här.

4. TESTAD UPPTININGSMETOD
Finncold upptiningsmetod är uppbyggd av högklassiga komponenter som testas i vår egen fabrik enligt gällande kvalitetsnormer. Kometos has levererat hundratals upptiningsenheter över hela världen i 30 år.

5. HYGIENISK TININGSPROCESS
Finncold upptiningsmetod utnyttjar endast inomhusluft. Dessutom är alla enheter byggda av livsmedelsgodkända ST-element, utvecklade av Kometos Oy, som är fuktmotståndiga och lätta att rengöra, vilket gör att hygienen vid upptiningen kan garanteras. Alla inre ytor på Kometos upptiningsenheter har en antibakteriell beläggning som ger livslångt skydd mot bakterier.

6. LAGRINGSMÖJLIGHET
Efter upptining går Finncold upptiningssystem automatiskt över till förvaringsstatus och förvarar livsmedlen i önskad temperatur. Dessutom kan upptiningen startas med ett tidinställt upptiningsprogram.

7. MÅNGSIDIGHET
Finncold produkterna kan byggas som antingen inne i fabriken eller utanför produktionsanläggningen. Inomhussystemet kan även byggas så att det går att köra igenom lagret. Den mångsidiga och flyttbara MTC-15 kan placeras både inom- och utomhus.

 

HUR FUNGERAR UPPTININGSSYSTEMEN

FINNCOLD logikstyrda upptiningssystem för frysta livsmedel bygger på en kontrollerad upptiningsprocess där temperatur, luftlöde och fuktmangd kan styras med hjälp av temperatur- och fuktgivare. Givarna kontrollerar produktens yt- och innertemperatur, rumstemperatur och fuktmängd. Luftlödet styrs med busstyrda EC-fläktar.

Upptiningssystemen är även utrustade med en kylanläggning som håller önskad förvaringstemperatur (max. 48 timmar), när önskad temperatur är nådd. Förvaringstemperatur = önskad temperatur, till programmet avbryts.

Kylanläggningen ger också en möjlighet till tidsinställd upptining (max. 48 timmar). Produkterna kan ställas in i system i rummet och upptiningsprocessen kan påbörjas vid önskad tidpunkt. Då fungerar rummet som en kylförvaring (max -6 °C), tills upptiningsprocessen påbörjas med en timer.

De största upptiningsenheterna, MTS-24 och MTS-36, fungerar med medium och kan använda kyl- och värme-energi från fabrikssystemet.