Ren- och lammslakteri T-501.7

Produktnummer 1001055017

<>

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet. Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.Enkel modullösning

Kometos Finmodules produktionsanläggningar med modulära konstruktioner är standardiserade, vilket förenklar senare utbyggnation när kundens produktion ökar och behoven ökar. Kometos har en bred sortiment av olika lösningar. Allt från en enda modul (Thomcont) upp till 30 modulers fabrik.

Teknisk information

Kapacitet 160 renar eller lamm / 10 h
Slaktkroppsvikt 35 kg både ren och lamm
Kylkapacitet 5.000 kg ren eller lamm / dag
ANSLUTNINGSDATA
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 350 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning Ø 110 mm