Nöt- och lammslakteri SINA-NL20/5.14

Produktnummer 1001022014

<>

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet. Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.


Kometos samtliga produkter och system uppfyller Europeiska unionens kvalitetsstandarder och bestämmelser för livsmedelshygien samt Gost- och US-standarder.

De viktigaste bestämmelserna som vi använder för livsmedelshygien är:
- Livsmedelslagen 23 / 2006 ( Jord- och skogsbruksministeriet, Finland)
- EG-förordning 852/2004, om livsmedelshygien
- EG-förordning 853/2004, särskilda hygienregler för livsmedel med animaliskt ursprung
- EG-förordning 854/2004, särskilda bestämmelser för genomförande av offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel

Utöver dessa gäller i Finland även särskilt strikta och komplicerade lokala bestämmelser och förordningar om tillredning av livsmedel och djurproduktion. Utrustningen har konstruerats och tillverkats med hänsyn till de lokala bestämmelserna.


Teknisk information

Nöt:
Kapacitet 16 – 20 nöt / dag (8 h)
Levande vikt 700 kg
Kylning av ½ -slaktkroppar
Får:
Kapacitet 150 - 170 får / dag (8 h)
Slaktkroppsvikt 35 kg
Kylning av 1/1 -slaktkroppar
ANSLUTNINGSDATA:
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 480 A
Vattenanslutning 70 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning Ø 110 mm