Nöt- och lammslakteri NL7/1.9

Produktnummer 1001020709

<>

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet. Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.Teknisk information

Nöt:
Kapacitet 10 – 15 nöt / dag (8 h)
Levande vikt 700 kg
Kylning av ½ -slaktkroppar
Lamm:
Kapacitet 40 - 50 lamm / dag (8 h)
Slaktkroppsvikt 25 kg
Kylning av 1/1 -slaktkroppar
ANSLUTNINGSDATA:
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 400 A
Vattenanslutning 70 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning Ø 160 mm