Mobilslakteri MS10d.2

Produktnummer 1001061002

<>

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet. Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.


Enkel modullösning

Kometos Finmodules produktionsanläggningar med modulära konstruktioner är standardiserade, vilket förenklar senare utbyggnation när kundens produktion ökar och behoven ökar. Kometos har en bred sortiment av olika lösningar. Allt från en enda modul (Thomcont) upp till 30 modulers fabrik.

Teknisk information

Generator 100 Kva
Vattentank för rent vatten 2000 l
Vattentank för avloppsvatten 2500 l
NÖT
8 – 10 nöt / dag, levande vikt 700 kg
Kylning i ¼ –slaktkroppar
LAMM
35 - 40 lamm / dag (8 t)
Kylning i 1/1 –slaktkropp
ANSLUTNINGSDATA
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 63 A
Rent vatten DN 32 3 bar, 2”
Avloppsvatten DN75