Mobilskalteri MS30d.4

Produktnummer 1001063004

<>

Bästa lösningen för djurens välmåga: stressfri slakt på plats.

En miljönvänlig lösning: färre djurtransporter, mindre utsläpp och avfall.

Etiskt producerat kött är valet idag och i framtiden.


Enkel modullösning

Kometos Finmodules produktionsanläggningar med modulära konstruktioner är standardiserade, vilket förenklar senare utbyggnation när kundens produktion ökar och behoven ökar. Kometos har en bred sortiment av olika lösningar. Allt från en enda modul (Thomcont) upp till 30 modulers fabrik.

Teknisk information

Dieselgenerator 100 Kva (75 kW)
Vattentank för rent vatten 4500 l
Vattentank för avloppsvatten 4500 l
NÖT
30  nöt / dag (8 h), levande vikt 700 kg
Kylning i ½ -slaktkroppar
ANSLUTNINGSDATA
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 250 A
Rent vatten DN 32 3 bar, 2”
Avloppsvatten DN75