Grisslakteri S10h.14

Produktnummer 1001011014

<>

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet. Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.


Utbyggbarhet

Kometos Finmodules modulära fabriker är standardiserade. Det här gör det möjligt att i ett senare skede bygga ut fabriken enligt kundens behov och i takt med att produktionen ökar. Kometos har ett brett utbud av lösningar; från en enda modul (Thomcont) till en fabrik med 30 moduler.Teknisk information

Kapacitet 10 grisar / h, 80 grisar / 8 h
Levande vikt 130 kg
Kylkapacitet 280 grisar
ANSLUTNINGSDATA
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 600 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning Ø 160 mm