Strategi och vision

Mission

Kometos Oy är specialiserad på livsmedelsprocesser. Vi omvandlar processer till tekniska lösningar som bidrar till livsmedelsindustrins utveckling. Kometos Oy är en organisation med pionjäranda, som lär sig av sina äventyr.

Kärnvärden

  • kundorientering
  • lyckas tillsammans
  • en lönsam och ansvarsfullt växande verksamhet
  • viljan att förnya sig och nå resultat

Vision 2020

  • Kometos Oy är en lönsam och växande verksamhet
  • I enlighet med vårt innovativa produktkoncept utvecklar vi våra kunders processer internationellt så att de ger mervärde.
  • I enlighet med vår strategi utvecklar vi ett framgångsrikt företag, där yrkeskunnig personal mår bra av att arbeta.