22 / 01 / 19

Minimani tar steget in i biltvättsbranschen och erbjuder Vasas bästa tvättresultat

  • Nyheter

I framtiden kommer bilister kunder att ha möjlighet att tvätta sin bil vid stormarknaden med hjälp av en modulär biltvätt med två separata tvättlinjer från Kometos.

Varje år besöker över 1 miljon bilar Minimanis gård i Vasa. ”Man kan föreställa sig att några av dem också skulle tvätta sin bil på samma resa, säger Heikki Tynjälä, VD för Minimani Yhtiöt Oy, när han tänker på bilströmmen.”

Minimani ligger på fem olika orter. Vasa är den första ort där Minimani testar sin egen biltvättverksamhet.

Den nya verksamheten föregicks av ett noggrant grundarbete.

– Vi diskuterade en rad lösningar med flera utrustnings- och halltillverkare. Till slut valde vi en kombination av Kometos Finmodules hall och tvättmaskiner från Prowash som visade sig vara det bästa alternativet, säger Tynjälä.

Dubbel nytta

Tynjälä och hans arbetsgrupp för anskaffning beslutade sig för FMA-TUPLA, som är en obemannad och helt automatiserad tvätthall med två intilliggande tvättanläggningar.

Finmodules tvätt linjerna är helt moderniserad med informationsteknik som sköter allt – säkerhet, betalningsarrangemang, och länkar till husteknik och handelssystem. 

Trumfkortet är stadens bästa tvättresultat

Förberedelserna tog ett par månader. Det fanns redan ett asfalterat område, men dessutom behöver Finmodules tvätten både bygglov och anläggning för vatten och dränering, samt olje- och sandavskiljning. I detta fall utförde kunden grundarbeten och anläggningar själv enligt Kometos anvisningar. Kometos levererade hallen till den färdiga bottenplattan, där tvättapparaterna med tillbehör fanns på plats för en provkörning.

– Vi räknade med att investeringen skulle vara lönsam. Det finns tillräckligt med kapacitet i utrustningen: två tvättapparater som utnyttjas för fullt kan utföra över 20 000 tvättar per månad, avslutar Tynjälä.