28 / 02 / 19

Kometos har utvecklat sitt upptiningssystem ytterligare så att det betjänar sina användare ännu bättre

  • Nyheter

Upptiningssystem -innovationen har ett nytt, mer utvecklat maskineri med kanalstyrda EC-fläktar, vars fläkteffekt kan justeras 0 – 100 %. Maskineriet ändrar fläktriktningen vid behov, vilket eliminerar mottryck under processen och ger ett jämnare upptiningsresultat när produktens måltemperatur är på +-sidan.

Som uppvärmningsenergi används företagets redan befintliga energimodeller som tex. spillvärme, varmvatten eller ånga. Systemet kan även anslutas till företagets glykolkrets. På så sätt blir processens energiförbrukning bara 10 % av normal energiåtgång.

Den nya innovationen är testkörd och provad i vår fabrik i Kauhajoki och den första leveransen går iväg till en kund redan nexta vecka.

22 / 01 / 19

Minimani tar steget in i biltvättsbranschen och erbjuder Vasas bästa tvättresultat

  • Nyheter

I framtiden kommer bilister kunder att ha möjlighet att tvätta sin bil vid stormarknaden med hjälp av en modulär biltvätt med två separata tvättlinjer från Kometos.

Varje år besöker över 1 miljon bilar Minimanis gård i Vasa. ”Man kan föreställa sig att några av dem också skulle tvätta sin bil på samma resa, säger Heikki Tynjälä, VD för Minimani Yhtiöt Oy, när han tänker på bilströmmen.”

Minimani ligger på fem olika orter. Vasa är den första ort där Minimani testar sin egen biltvättverksamhet.

Den nya verksamheten föregicks av ett noggrant grundarbete.

– Vi diskuterade en rad lösningar med flera utrustnings- och halltillverkare. Till slut valde vi en kombination av Kometos Finmodules hall och tvättmaskiner från Prowash som visade sig vara det bästa alternativet, säger Tynjälä.

Dubbel nytta

Tynjälä och hans arbetsgrupp för anskaffning beslutade sig för FMA-TUPLA, som är en obemannad och helt automatiserad tvätthall med två intilliggande tvättanläggningar.

Finmodules tvätt linjerna är helt moderniserad med informationsteknik som sköter allt – säkerhet, betalningsarrangemang, och länkar till husteknik och handelssystem. 

Trumfkortet är stadens bästa tvättresultat

Förberedelserna tog ett par månader. Det fanns redan ett asfalterat område, men dessutom behöver Finmodules tvätten både bygglov och anläggning för vatten och dränering, samt olje- och sandavskiljning. I detta fall utförde kunden grundarbeten och anläggningar själv enligt Kometos anvisningar. Kometos levererade hallen till den färdiga bottenplattan, där tvättapparaterna med tillbehör fanns på plats för en provkörning.

– Vi räknade med att investeringen skulle vara lönsam. Det finns tillräckligt med kapacitet i utrustningen: två tvättapparater som utnyttjas för fullt kan utföra över 20 000 tvättar per månad, avslutar Tynjälä.

29 / 11 / 18

Meatgard valde Kometos som projektansvarig för sitt slakteriprojekt:

  • Nyheter

Kometos levererar en slakterilösning för Meatgard Ab i Ingo. Det fullutrustade modulära slakteriet ska stå klart i maj 2018.

Ingo-företaget Meatgard Ab påbörjade ett projekt för att starta ett eget slakteri och en egen köttanläggning. Kärnprinciperna för Meatgards verksamhet är hög etik i hela köttkedjan och ett ekologiskt hållbart sätt att arbeta. Anläggningarnas påverkan på miljö och djurskydd har beaktats redan i planeringsstadiet.

Bakom Meatgards slakteriprojekt står 20 köttproducenter från Nyland och Åboland. I den pågående emissionen utökar bolaget antalet aktieägare.

1,5 miljoners totalentreprenadsprojekt

Kometos har både lång erfarenhet av modulära livsmedelsfabriker och starka processkunskaper om slakt, kötthantering och EU-lagstiftning.

Efter en grundlig kostnadsberäkning och jämförelse av olika bygglösningar var Kometos modullösning det bästa alternativet för Meatgard.

Byggnaden, som är sammansatt av nio moduler, innehåller allt som behövs för köttproduktion, så som alla slakt- och skärmaskiner och utrustning samt nödvändig teknik, kylförråd, utrummen för biprodukter samt personalens sociala utrymmen och kontor. Projektets totala investering är cirka 1,5 miljoner.  Anläggningen sysselsätter 3-5 personer. 

Lastbilstransport till installationsplatsen

Förutom moduler och konstruktionsdesign innefattar Kometos leverans HVAC, kylteknik och el, ett urval kyltekniska maskiner, inklusive tillverkning och installation på plats, testning av utrustning och utbildning av tillverkningsprocessen.

Slakteriet, som består av olika stora moduler, byggs till isntallationsklart skick i fabriken i Kauhajoki, därifrån det transporteras med lastbil till installationsplatsen och installeras på den färdiga grunden.

– Det tar drygt en månad att bli klar med hela installationsarbetet från ihopsättandet av modulerna till slutinstallation och driftsättning.  Beställaren står för grunden, berättar Kometos försäljningschef Pekka Paloniemi.

 Mångsidig anläggning 

Slakteriet, som startar sin verksamhet i septemr 2018 har en golvyta på 510 m2 och slaktkapacitet av 2000 slaktdjur per år. Nötkreaturen och fåren har sina egna produktionslinjer och förutom dessa, tar anläggningen emot grisar och vilt.  Inne i anläggningen sker allt från boskapsmottagning till upphängningen för mognadsprocessen för rå kött till förpackning.

– Detta förenklar produktionskedjan från producenten hela vägen till konsumenten - köttet kommer snabbare till våra tallrikar. I det etiska tänket ingår också att köttproducenterna ska få lön för sitt arbete. Då kan man sköta om sina produktionsdjur på ett bra sätt, berättar Meatgards VD Raija Rehnberg.

I totalleveransen ingår:

-    separata slaktlinjer för nötkreatur och får

-    stycknings- och förpackningslokaler

-    mognadsrum för kött

-    lager för färdiga produkter

-    frysskåp

-    utrymmen för biprodukter

-    personal- och kontorsutrymmen

-    tekniska utrymmen.

Mera information:

Meatgard Ab Raija Rehnberg, tel. 045 177 9577 raija.rehnberg@gmail.com

Kometos Oy Pekka Paloniemi gsm 0400 268 192 pekka.paloniemi@kometos.com