Ren- och lammslakteri T-502.8

Produktnummer 1001055028

FINMODULES – produktionsanläggningar i modulform är problemfria och säkra lösningar vid krav på hygien, effektivitet och hållbarhet. Våra produktionsanläggningar i modulform lämpar sig för olika livsmedelssektorer och kan skräddarsys för alla behov, då de kan varieras och byggas ut.


Utbyggbarhet

Kometos Finmodules modulära fabriker är standardiserade. Det här gör det möjligt att i ett senare skede bygga ut fabriken enligt kundens behov och i takt med att produktionen ökar. Kometos har ett brett utbud av lösningar; från en enda modul (Thomcont) till en fabrik med 30 moduler.Teknisk information

Kapacitet 200 renar eller lamm / 8 h
Slaktkroppsvikt 35 kg för både ren och lamm
Fryskapacitet 6.000 kg ren eller lamm / dag
ANSLUTNINGSDATA
Elanslutning 400 V, 50 Hz, 350 A
Vattenanslutning 50 – 100 l / min, 4 bar, 2”
Avloppsanslutning Ø 110 mm